• Lata doświadczeń w biznesie
  • kontakt@webfan.pl

Zwrot towaru zakupionego przez Internet - jak tego dokonać?

Zwrot towaru zakupionego przez Internet - jak tego dokonać?

Zgodnie z dyrektywą Parlamantu Europejskiego ( UE 2011/83/UE ) konsument może mieć aż 12 miesięcy czasu na zwrot zakupionego przez Internet towaru. Aby móc tego dokonać, należy spełnić kilka kryteriów i wszystkie ono dotyczą wspomnianej wyżej dyrektywy. Nie trzeba się martwić o powód odstąpienia od umowy (zwrot towaru) co swego czasu było jednym z kryteriów, które w zasadzie uniemożliwiały jakikolwiek zwrot towarów. Jak zatem tego dokonać? Poniżej pokazujemy, jak zrobić to poprawnie.

Termin - istotna podstawa

Teoretycznie kupujący ma tylko 10 dni na zwrot zakupionego towaru. Moment odliczania rozpoczyna się od dnia dostarczenia produktu i w ostatnim czasie został wydłużony do dwóch tygodni. Mowa jednak o zwrocie zakupionego towaru, nie zaś o podpisaniu umowy. Zawarcie umowy przedłuża okres zwrotu do trzech miesięcy, a zgodnie z nowymi dyrektywami - do pełnych 12 miesięcy. Aby móc ubiegać się o zwrot, trzeba pamiętać o terminie, bowiem jego przekroczenie uniemożliwi operację.

Zawarcie umowy na odległość

Zgodnie z informacjami udostępnionymi na Infor.pl, konsument może skorzystać z prawa do ochrony konsumentów i poniżej tego definicja:

- (Dz.U.2012.0.1225) umową zawartą na odległość jest umowa zawierana z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności drukowanego lub elektronicznego formularza zamówienia niezaadresowanego lub zaadresowanego, listu seryjnego w postaci drukowanej lub elektronicznej, reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia, reklamy w postaci elektronicznej, katalogu, telefonu, telefaksu, radia, telewizji, automatycznego urządzenia wywołującego, wizjofonu, wideotekstu, poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144, poz. 1204), jeżeli kontrahentem konsumenta jest przedsiębiorca, który w taki sposób zorganizował swoją działalność - czytamy na Infor.pl

Oświadczenie - pismo rozpoczynające proces zwrotu

Kolejnym ważnym punktem jest napisanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Należy dodać, że będziemy mogli obiegać się o zwrot pieniędzy tylko w przypadku tych towarów, które nie nabyły żadnych śladów użytkowania. Nie może to być zatem, np: telefon komórkowy, jeśli od dnia zakupu służył nam do rozmów. Podstawą do odzyskania należności z tytułu zwrotu będzie paragon, faktura VAT lub umowa.

Tak, to możliwe

Polscy konsumenci nadal mają niewiele wiary do rozstrzygania sporów, ale przepisy jasno regulują sytuacje, w których możemy się ubiegać o zwrot towaru i odzyskanie pieniędzy. Jeżeli planujecie taką operację, a Wasz zwrot opiewa na sporą sumę pieniędzy, to możecie się poradzić adwokatów, którzy z pewnością przygotują Wam pismo, oświadczenie i wszelkie dokumentacje mające na celu szybkie rozwiązanie sprawy.

 

 

Udostępnij:

Zobacz